School of Studies in Literature and Languages

Symposia / Workshops

S.No. Title Category Convener Date/Year Details
1 Matrbhasha divas Seminar Dr. Shail Sharma 2020-02-22 
2 Hindi sahitya aur Gandhivad Seminar Dr. Madhulata Bara 2019-10-22 
3 Geeta shri ka Kahani Sangrah 'litti chokha' ke sandharbh me lecture Seminar Dr. Shail Sharma 2020-02-17 
4 Surta Babu Ravaram Seminar Prof. Shail Sharma 2018-05-02 
5 Hindi aur lok bhasha Seminar Prof. Shail Sharma 2016-06-29 
6 Chhattisgarhi Rajbhasha Diwas-2019 Seminar Dr.Madhulata Bara 2019-11-28 
Page 1 of 1